ODE MEMBRAN

OPAL SERİSİ

ode membran opal

ODE Opal serisi su yalıtım örtüleri; APPmodifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar. Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
–          Tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar.
–          Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
–          Arduaz kaplı ürünler ile UV dayanımı istenen uygulamalarda performanslı çözümler sunar.
–          Isı yalıtımlı ters çatılarda ODE Isıpan DT ile ısı yalıtım performansı yüksek çözüm sunar.
Avantajları:
– Yüksek hava sıcaklığında kolay uygulama
– Yüksek UV dayanımı
– APP katkıların  sağladığı uzun yaşlanma süreci
– Düşey uygulamaya uygun
– Ekonomik
Kullanım Alanları
TERAS ÇATILARDA SU YALITIMI
Kullanılabilir çatı alanları oluşturan ve cepheden görünmeyen çatı çözümleri sunan teras çatılar, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre iki gruba ayrılır.
GELENEKSEL (KONVANSİYONEL) TERAS ÇATI
Geleneksel teras çatıda, su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım malzemesi üzerinde yer almaktadır. Su yalıtım örtüsü altında yoğuşma riskini önlemek için döşeme yüzeyinde buhar kesici katman uygulanması zorunludur. Su yalıtım örtüsü ısıl gerilme ve çevresel etkilere acıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek herhangi bir problem, kullanılan ısı yalıtım malzemesinin çeşidine bağlı olmakla beraberi ısı yalıtım malzemesinin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.
• Buhar kesici uygulaması gereklidir.
• Uygulama detaylı ve zordur.

ode membran opalll

TERS TERAS ÇATI
Yalıtım döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz.
Ekstrüde polistiren (XPS) ODE Isıpan DT ısı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak
döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından çevresel etkilerden korunur.
• Buhar kesici uygulamasına gerek yoktur.
• Su yalıtım tabakası olası mekanik darbelere, ısıl gerilmelere ve UV ışınlarına karşı korunur.
• Uygulama suresi kısa ve kolaydır.
• Yatırım maliyeti düşüktür.

GEZİLEBİLEN TERS TERAS ÇATI
Üzerinde gezilen ve sürekli kullanıma uygun teras çatılardır.
Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulanır. Birinci kat ODE Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat ODE Membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. ODE Isıpan DT, ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu tabaka olarak beton dökülür ve yüzey kaplama malzemesi uygulaması yapılır.

HAVALANDIRMA BACASI
Çift cidarlı buhar dengeleyici bacalar gerekirse sisteme dahil edilir.

YAĞMUR GİDERİ
Gider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek amacıyla, yaprak tutucu üst karo seviyesinde kullanılabilir.

PARAPET
İlk kat su yalıtım örtüsü yapıştırılır. Su yalıtım örtüleri düşeyde yükseltilir ve son kat su yalıtım örtüsü nişin tümünü kaplayacak şekilde uygulanır.

GEZİLEMEYEN TERS TERAS ÇATI
Üzerinde yoğun olarak gezilmeyen, ancak bakım onarım amacı ile çıkılan çatılardır.
Yüzey toz kalıntılarından temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulanır. Birinci kat ODE Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat ODE membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. ODE Isıpan DT, ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu katman olarak, dane büyüklüğü O 15/35 mm olan yuvarlak çakıl serilir. Çakıl tabakasının yüksekliği, yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişir.

PARAPET
Harpuşta ve baskı profilleri kullanılarak su yalıtım örtüleri sabitlenir.

YAĞMUR GİDERİ
Gider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek için üst seviyede yaprak tutucu kullanılabilir.

DUVAR DİBİ YAĞMUR GİDERİ
Süzgeç yatağına astar sürülür. Su yalıtım bandı kaynaklanır. Bu kat üstüne gider borusu yerleştirilir. İkinci örtü boruya sızdırmayacak şekilde yapıştırılır.

TEMELLERDE SU YALITIMI


Yapıların toprak ile temasta olan bölümlerinin su ve nemden korunması ve taşıyıcı sistemin özellikle deprem etkisi sonrasında sağlam olarak yapıyı taşıması için gereklidir. Su yalıtım sisteminin ömrü yapı ömrü ile eş projelendirilmeli, bu doğrultuda uygulama yapılmalıdır. Temellerde hatalı veya eksik uygulanmış su yalıtımının yeniden imalatının mümkün olmayacağı, yüksek maliyetler ile bile çoğunlukla geçici çözümler getirebileceği unutulmamalıdır.

TEMELLERDE SU YALITIMININ GEREKLİLİĞİ
• Yapının toprak ile temas eden bileşenlerinin su ve nemden korunması
• Toprak altı mahallerde konfor koşullarının sağlanması
• Betonarme içindeki çelik donatının korozyonunu önleyerek dayanımını koruması
• Bina ömrünü uzatması

TEMELLERDE SU YALITIM PRENSİPLERİ
• Yeraltı su seviyesinin en yüksek olduğu dönemde zemindeki su durumu tespit edilmelidir.
• Yeraltı su seviyesi değerlendirilerek temel sistemi ve su yalıtım sistemi belirlenir.
• Su yalıtım yapının dışından, sürekli ve kesintisiz (BOHCALAMA) olmalıdır.
• Su yalıtımının uygulanacağı zemin sağlam, sudan arındırılmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
• Su yalıtım örtüleri uygulama sonrasında koruyucu tabakalar ile korunmalıdır.
• Su yalıtımı mekanların konforu acısından ısı yalıtımı ile birlikte ele alınmalıdır.

TEMELLERDE SU YALITIMININ DETAYLANDIRILMASI


Toprağın nemine karşı
• Kapilarite (kılcallık) yolu ile gelen su.
Basınçlı suya karşı
• Sürekli olarak hidrostatik basınç oluşturan su.
Basınçsız suya karşı
• Akış halinde, yağış ve kullanma sularıdır.
BOHÇALAMA
Zemin sularının oluşumu, zeminin farklı geçirgenlik özelliklerine bağlıdır. Örneğin kaba kum ve çakıl geçirimli, kil ise pratikte geçirimsiz kabul edilir. Geçirimsiz zemine oturan bodrum katlarında sürekli su yalıtımı için bohçalama önerilmektedir. Yapı geçirimsiz toprakla direkt temas halinde olduğundan yeraltı suyu en büyük problemdir. Hafriyat alanındaki uygulamalara imkan vermesi için öncelikle yeraltı su seviyesi hafriyat tabanının en az 500 mm aşağısına kadar düşürülmelidir. Bu amaçla bir pompa istasyonu kurularak şantiye çalışması boyunca su seviyesinin sürekliliği sağlanır. Aksi takdirde olası ani artışlar tamamlanmamış uygulamalara hasar verebilir. Hafriyat tabanında, su yalıtımının serileceği düzgün grobeton bir katman oluşturulur. Temel betonun dikey kalıpları yerleştirilir. 50 mm genişlikteki ahşap üçgen takozlar kalıpların iç köşelerine yerleştirilerek keskin dönüşler engellenir. Grobeton toz kalıntılardan arındırılarak ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulaması yapılır. İlk kat ODE Membran su yalıtım örtüsü 200/300 mm kadarı kalıptan dışarı taşırılarak şalümo ateşi ile ısıtılarak uygulanır. İkinci kat ODE Membran 200/300 mm dışarı taşırılarak tamamen yapıştırılır. Betonarme temeldeki demir donatıların su yalıtım örtüsüne zarar vermemesi için 3-4 cm kalınlığında koruyucu bir şap atılır. Düşey eksendeki örtüyü temel yüksekliği boyunca korumak içinse ahşap levha çıkarılır ve keskin köşeler yuvarlatılır. Perde duvarlar tamamlanana kadar temel kalıpları sökülmez. Perde duvarlar toz kalıntılarından temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu astar uygulaması yapılır. Kalıpların çıkarılınca serbest bırakılmış 200/300 mm’lik örtüler temel ayağının üzerine yapıştırılır. ODE Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak zeminden en az 300/500 mm yukarı yapıştırılır. İkinci kat ODE Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak alttaki örtüyü ortalayarak ona paralel tamamen yapıştırılır. Ek yerlerinde 100 mm bini işlemi unutulmamalıdır. 200 mm’lik bitiş binileri temel ayağına kapatılarak membran uygulaması tamamlanır. Koruyucu olarak ODE Isıpan DT ısı yalıtım levhaları yerleştirildikten sonra dolgu yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru ürünün seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.
• +5°C’den daha soğuk şartlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Soğuk havalarda kullanılacak malzemelerin, uygulama yapılmadan 24 saat önce normal oda sıcaklığında muhafazaya alınmalıdır, aksi durumda rulo açıldığında çatlamalar ve kırılmalarla karşılaşılabilir.
• Sıcak iklime sahip bölgelerde uygulama en serin günde ve öğlen saatleri dışında uygulanmalıdır.
• Yağmur, kar, nem ve don durumlarında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
• Düz veya %5’e kadar eğimli çatıların su yalıtımında iki kat Ode Membran kullanılmalı,  alt katta OC/GC/RC (Cam tülü taşıyıcılı), üstte OP/GP/RP (Polyester taşıyıcılı) membranlar tercih edilmelidir.
• Çatı eğiminin %5’den büyük ve yapının don bölgeleri dışında olması halinde, tek katlı 4mm. kalınlığında OP/GP/RP 400 polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile su yalıtımı uygulanabilir.
• Çatılarda örtüler, eğimin en düşük olduğu noktalardan (su iniş noktaları, dere ağızlarından) eğime dik olarak serilmelidirler.
• Çatı çevresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo başlarında membran en az bir metre tam yapıştırılarak uygulanmalıdır.
• Temel perde duvar su yalıtımları, toprak kotunun en az 20cm-30cm üstüne kadar devam etmelidir.
• Temellerde basınçlı veya basınçsız sulara karşı uygulanan polimer bitümlü örtünün kalınlığı 3mm.’den az olmamalıdır.
• Yer altı suyu, uygun yöntemler ile temel taban seviyesinin altına düşürülmeli ve zeminde tam kurutma sağlanmalıdır. Ancak tabanda tam kurutma sağlanamadığı durumlarda, astar tabakası uygulaması yerine, örtülerin 10’ar cm’lik bindirmeler ile serbestçe serilmesi ve ek yerleri ile bindirmelerin geçirimsiz olarak birbirine yapıştırılması suretiyle uygulama yüzeyinin kuru olması sağlanmalıdır.  İkinci kat örtü tam yapıştırma yöntemi ile yapıştırılmalıdır.
• Temel perde yüzeyindeki uygulamalarda toprakla temas etmesi muhtemel tüm yüzeylerde membranın her iki katmanında da tam yapıştırma yapılması gereklidir.
• Membran ve yüzey arasındaki nem daha sonra kabarcık oluşumuna yol açacağı için uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmama, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır. Soğuk hava koşullarındaki taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır.
• Biniler mutlaka suyun akış yönü hesap edilerek uygulanmalı, membranlar suyun akış yönüne dik olarak serilmelidir, imalat mutlaka düşük kottan başlatılmalıdır.
• Tüm örtü katmanları aynı yönde açılmalıdır. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerleri, şaşırtmalı olarak yapılmalıdır. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalıdır ve ısıtılarak tümüyle yapıştırılmalıdır.
• Her iki katman da kesinlikle aynı yönde uygulanmalı, örgü biçiminde uygulama yapılmamalıdır.
• ODE membran ve zemin birlikte ısıtılmalıdır. Ayrıca bindirmelere de ergitme kaynağı uygulanmalıdır. Yapıştırma LPG gazı kullanan şalümo alevinin bitümü eritmesine sebep olacak ısıtma işlemi sonucu gerçekleşir. Yapışma işlemi tamamlandıktan sonra eriyen bitüm bini noktalarında taşırılmalı ve taşırılan bölüm (cam tülü ya da polyester keçe ortaya çıkmayacak şekilde) spatula veya mala ile bastırılmalıdır.
• Doğru yapıştırma sıcaklığı, membranın üzerine lamine edilmiş olan ısıl hassasiyete sahip polietilen film tabakasının şalümo ateşi temasıyla erimesi anında gerçekleşir.
• Kumlu yüzeylerde ise şalümo alevinin tutulduğu kumlu yüzeyin parlak bir hal alması yapıştırma için uygun sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.
• Arduazlı ürünlerde eriyen bitüm bini yerlerinden taşırıldıktan sonra soğumadan üzerine arduaz taşı dökülmesi tavsiye edilir.
• Uygulama tamamlandıktan sonra yırtılma, delinme, yaşlanma( arduaz, lamine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç) vs. nedenlerden dolayı üzeri kapatılarak mutlaka koruma altına alınmalıdır.
• Borular, kablolar ve diğer elemanlar, mümkünse, yalıtım delinmeden uygulanmalıdır. Yalıtımın delinmesi kaçınılmaz ise, geçiş noktasındaki yalıtım çelik flanşlar arasında sıkıştırılmalıdır.

GRANAT SERİSİ

ODE Granat serisi su yalıtım örtüleri; APPmodifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarında yüksek performansla kullanılır.
–          Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
–          Isı yalıtımlı ters teras çatılarda ODE Isıpan DT ile ısı yalıtım performansı yüksek çözüm sunar.
Avantajları:
–          Yüksek performans
–          APP katkıların sağladığı uzun yaşlanma süreci
–          Düşey uygulamaya uygun

RUBİN SERİSİ

ODE Rubin serisi yalıtım örtüleri;

SBS modifiye bitümün düşük sıcaklıkta kolay uygulama gibi üstün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı olarak üretilmektedirler.
–          Tüm su yalıtım detyalarına yüksek performanslı çözüm sunar.
–          Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında kullanılabilir.
–          Arduaz kaplı ürünler ile UV dayanımı istenen uygulamarda performanslı çözüm sunar.
–          Isı yalıtımlı ters teras çatılarda ODE Isıpan DT ile yalıtım performansı yüksek çözüm sunar.
–          Özellikle düşük sıcaklıkta yapılması gerekli uygulamalarda ve yüksek esneme yapan çelik çatılarda tercih edilir.
Avantajları:
–          Düşük hava sıcaklıklarında kolay uygulama
–          Yüksek şekil değiştirme
–          Girintili çıkıntılı ve detay yoğun projelerde uygulama kolaylığı